كل عناوين نوشته هاي parisa

parisa
[ شناسنامه ]
اهميت صفحه ي فرود در طراحي اپليکيشن ...... پنج شنبه 100/6/18
تاثير سرويس هاي ابري در طراحي اپليکيشن ...... چهارشنبه 100/6/10
نمونه سازي در طراحي اپليکيشن ...... سه شنبه 100/6/2
  ==>   ليست آرشيو شده ها